Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ContentPokročilé praktikum z optiky

A. Jančárek (alexandr.jancarek@fjfi.cvut.cz)

Praktikum rozvíjí praktické experimentální dovednosti a zkušenosti ve vybraných oblastech optiky a optoelektroniky. Je vyžadováno vypracování protokolů z měření.

zimní semestr, 0+4, kz
details

 

Doporučená zaměření v magisterském studiu

ON 2. ročník, LTE 2. ročník

 

Umístění v rozvrhu v zimním semestru 2016-2017

Čtvrtek 13:30, Troja, učebny optického praktika - rozsah 4 hod.

Rozpis měření pro ZS 2016/2017

Skupina

6.10.

13.10.

20.10.

27.10.

3.11.

10.11.

24.11.

1.12.

8.12.

15.12.

22.12.

5.1.

Upřesnění času →            9:00 13:30            

1

Gocníková

Šilhavík

úvod
1
2
6

G. 9

Š. 7

G. -

Š. 9

G. 7

Š. -

--- 4
5
8  --- ---

2

Kouba

Šebek

úvod 2
6
1

K. 9

Š. 7

K. -

Š. 9

K. 7

Š. -

--- 8
4
5  --- ---

3

Pavelka

Schenk

úvod 6
1
--- 2
--- 9 --- 7
8
4 tento termín, nebo 5.1.2017  
   

     
   

     
   

     
                             

Úlohy, které s ohledem na počet studentů a nemožnost překryvu některých měření nejsou v rozpisu, proběhnou na základě individuální domluvy.

Pravidla praktik:

 • Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici v dolní části této webové stránky.

 • Student musí absolvovat všechny úlohy. Maximálně jednu úlohu je možné měřit v náhradním termínu po dohodě s vyučujícím.

 • Protokoly se vypracovávají na základě pokynů uvedených v návodu. Protokol obsahuje hlavičku podle jednoho ze vzorů .tex, .lyx, .tex(ConText), .odt, .pdf, .doc. Protokoly se zasílají emailem ve formátu pdf (neuzamčeném) přímo vyučujícímu dané úlohy (viz. tabulka). Protokol je považován za odevzdaný po potvrzení příjmu vyučujícím. Protokoly se zasílají do 7 dnů od provedení měření. Stačí odevzdat jeden protokol za skupinu, v hlavičce se uvede jméno autora protokolu a seznam členů skupiny, kteří měření provedli. Opravené protokoly budou studentům vráceny na dalším praktiku.

 • K měření je nutná příprava studentů na základě uvedených návodů, kterou posoudí vyučující. Každý student je hodnocen za připravenost a aktivitu na měření známkou A-F. V případě nedostatečné připravenosti (hodnocení F) bude student z úlohy vyloučen. Opakovat měření je možné pouze jednou za semestr.
 • Každý protokol je hodnocen známkou A-F. V případě hodnocení F je nutné protokol přepracovat, výsledná známka je potom průměrem nového hodnocení a F. Podmínkou zápočtu je odevzdání všech protokolů s finálním hodnocením A-E.

 • Celkové hodnocení je váženým průměrem hodnocení jednotlivých úloh (protokolů a připravenosti v poměru 80/20).

 • Měření probíhá v prostorách optického praktika v Troji pod dohledem vyučujících podle následujícího seznamu:

  • Úloha č. 1: Anizotropie materiálů a její využití (místnost L018, vyučující: Ing. Pavel Hartman, email: pavel.hartman@fjfi.cvut.cz, tel: +420 951 55 2823)

  • Úloha č. 2: Difrakce a difraktivní struktury (místnost L018, vyučující: Ing. Michal Nevrkla, Ph.D., email: michal.nevrkla@fjfi.cvut.cz, tel: +420 951 55 2729)

  • Úloha č. 3: Holografie II (místnost L019, vyučující: ---, email: ---, tel: ---)

  • Úloha č. 4: Dvouvlnová a vícevlnová interference (místnost L018, vyučující: Ing. Filip Havel, email: havelfil@fjfi.cvut.cz, tel: +420 951 55 2823)

  • Úloha č. 5: Optické zpracování informací (místnost L018, vyučující: Ing. Milan Burda, email: milan.burda@fjfi.cvut.cz, tel: +420 951 55 2814)

  • Úloha č. 6: Nelineární optika (místnost L019, vyučující: Ing. František Batysta, email: batysfra@gmail.com)

  • Úloha č. 7: Demonstrace kvantových vlastností světla (místnost ???, vyučující: Ing. Miroslav Dvořák, Ph.D., email: miroslav.dvorak@fjfi.cvut.cz, tel: +420 951 55 2279)

  • Úloha č. 8: Měření tloušťky pomocí absorpce rtg. záření (místnost L011, vyučující: doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc., email: ladislav.pina@fjfi.cvut.cz, tel: +420 951 55 2724)

  • Úloha č. 9: Nelineární jevy v ultrarychlé optice (místnost L019, vyučující: Ing. František Batysta, email: batysfra@gmail.com)

Výsledky praktika v zimním semestru 2016/2017:

Skupina / Úloha 1 2 3 4
5 6 7 8 9  Hodnocení 
prot. měř. prot. měř. prot. měř. prot. měř. prot. měř. prot. měř. prot měř. prot. měř. prot. měř.
 1  Gocníková A A C C - - A A A A A C B A A A A A B

Šilhavík

A C - A A C A A A B
2 Kouba A A A A - - C A A A A B B A A A A A A
Šebek A A - A A B A A A A
3 Schenk A A A A - - A A A A A A B A A A A A A
Pavelka A A - A A A A A A A
4                                        
                     
5                                        
                     
6                                        
                     
7                                        

Poté co je uvedené finální hodnocení ve sloupci vpravo, je možné udělit zápočet. Zápočty uděluje A. Jančárek.

Případné dotazy zašlete prosím emailem na adresu alexandr.jancarek@fjfi.cvut.cz nebo j.fiala@fjfi.cvut.cz.