Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ContentMobilní experiment

Holografie jako technika záznamu a rekonstrukce obrazu byla objevena koncem první poloviny 20. století a největší rozvoj zaznamenala v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století po objevu laseru. I když v první fázi byly holografické záznamy zaměřeny zejména na obrazovou holografii, kde je primárním cílem vytvoření zrakového vjemu pro lidské oko, postupně se těžiště aplikací přesunulo do oblasti obeceného tvarování vlnoploch světelných svazků pro nejrůznější aplikace. Na hologram dnes nahlížíme jako na obecný transformační prvek, který dokáže transformovat jednu obecnou optickou vlnu na druhou, přičemž možnosti této transformace jsou téměř neomezené a často lze takto komplikovanou operaci realizovat jediným holografickým prvkem. Obrazové hologramy jsou pouze speciální případem této transformace, kdy je jednoduchá referenční vlna hologramem přeformována do komplikované vlny náležící zaznamenanému objektu.

Obecné optické transformace jsou dnes aplikovatelné v mnoha různých odvětvích a holografie tak postupně pronikla do oblastí jako jsou tvarování laserových svazků, manipulace s optickým signálem v optických komunikacích a optických počítačích, záznam dat v holgorafických pamětech, formování optických polí pro optické manipulace, usměrňování světelných svazků v osvětlovací technice a řada dalších. Většina hologramů se dnes vyrábí syntetickými technikami založenými na přímém zápisu mikrostruktury s vysokým rozlišením, která je nejdříve složitě numericky napočtena a posléze realizována například technikami laserové nebo elektronové litografie. Pro objasnění základních principů je ale stále nejnázornější klasická technika optického analogového záznamu používaná v obrazové holografii. Klasický záznam hologramu je proces poměrně komplikovaný, vázaný na sofistikované laboratorní vybavení a vhodné prostředí, a tak je demonstrace realizace hologramu v masovějším měřítku problematická. 

 Mobilní holografická sestava

V rámci projektu FRVŠ bylo zkonstruováno přenosné kompaktní zařízení umožňující realizovat hologram v přenosném schématu v libovolném prostředí. Problematické vlivy vibrací okolí byly eliminovány na základě zkompaktnění celé sestavy a pevné montáži jednotlivých optických prvků k základové desce. Vrchní část boxu je průhledná, opatřena barevným plexisklem, které absorbuje světlo s vlnovou délkou menší než 590 nm, takže je možné experiment provádět za normálních světelných podmínek (sestava předpokládá expozici emulzí citlivých v zelené oblasti spektra). Záznamové schéma lze jednoduše přestavět díky flexibilnímu uchycení jednotlivých prvků. Tímto způsobem lze exponovat hologramy v různých geometriích, vytvářet kopie holografických masterů, nebo provádět libovolné optické experimenty vyžadující laserový zdroj světla a stabilní upevnění optických prvků. Mobilní experiment

 

V následujících částech jsou stručně popsány základy holografie , principy kopírování hologramů a fungování záznamových materiálů a jejich poexpoziční zpracování . Mobilní holografická sestava je blíže zdokumentována zde .