Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

Demonstrační výukaPopis mobilního zařízení

Zařízení (viz obrázek 1) má formu přenosné skříně s několika periferiemi. Veškeré součásti jsou pevně spojené se skříní a celé schéma je tak možné jednoduše přenášet. Horní strana skříně je průhledná opatřena barevným plexisklem se spektrální propustností pro vlnové délky větší než 590nm, takže experiment může probíhat za denního světla. Pro lepší viditelnost jednotlivých prvků přes barevnou desku je vnitřek skříně osvětlen červeným světlem diod se spektrem mimo absorpční oblast záznamového materiálu.

 

kufr_celni pohled.jpg kufr_bocni_pohled.jpg

kufr_celni_pohled_LED.jpg kufr_horni_pohled_LED.jpg

Obrázek 1: Zařízení pro mobilní holografii ve formě přenosného boxu.

 

Skříň sestává ze dvou částí, a to ze spodní základové desky a krytu, které lze oddělit. K základové desce je pružně připevněna nosná hliníková deska s rastrem otvorů, která slouží jako základna pro přichycení optických prvků. Celá spodní část zařízení je uložena na izolačních podložkách, které tlumí přenos vibrací z okolí. Vrchní část skříně je opatřena průhledným plexi pro pozorování experimentu. Součástí horního dílu je také diodové osvětlení vnitřního prostoru, které lze podle potřeby zapnout a používat i během samotného expozičního procesu. 

Otevřená skříň je zobrazena na obrázku 2. Schéma umístěné na desce na tomto obrázku je určeno pro záznam hologramu, jednotlivé prvky lze ale jednoduše přemístit po povrchu základové desky a schéma tak přestavit pro záznam jiných typů hologramů, kopírování holografických masterů, resp. pro další optické experimenty. Montáž a demontáž horní části skříně je velice jednoduchá a umožňuje rychlou přestavbu uspořádání prvků.

 

kufr_otevreny.jpg
Obrázek 2: Vnitřní část zařízení nesoucí jednotlivé prvky záznamového schématu.
 
 

Hologramy lze s využitím mobilního holografického zařízení realizovat v různých schématech. Základní principy, na základě kterých lze navrhnout konkrétní geometrii experimentu jsou podrobně popsány v části základy holografie. S pomocí zařízení lze hologramy také kopírovat, kopírovací proces je popsán v části kopírování hologramů. Ve všech případech je nutné zvolit správný typ záznamového materiálu a techniku jeho poexpozičního zpracování, tyto procesy jsou popsány v části záznamové materiály a jejich zpracování .