Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ContentDemonstrační výuka

V prvé řadě bychom rádi poděkovali Fondu rozvoje vysokých škol za poskytnutou dotaci na náš projekt "Zavedení demonstrační výuky optiky a fotoniky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské". 

Cílem tohoto projektu bylo zavedení demonstrační výuky optiky, fotoniky a nanostruktur v rámci stávajících studijních programů na Katedře fyzikální elektroniky. Výuka bude zařazena do stávajících teoretických předmětů z oblasti optiky a nanostruktur vyučovaných na katedře ve dvou formách, a sice formou mobilních demonstračních experimentů v rámci přednášek a formou multimediálních prezentací dostupných také zde na webu skupiny optické fyziky.

Skupina optické fyziky, do které patří řešitelé projektu, se zabývá výzkumem v oblasti difraktivních a fotonických struktur, který zahrnuje především práci v oblastech moderní optiky jako například klasická a syntetická holografie, modelování a realizace fotonických struktur a další (viz ZDE). Do stejné oblasti jsou orientovány i pedagogické aktivity skupiny a práce doktorandů. Pracovníci skupiny zprostředkovávají výuku v předmětech pro bakalářské i magisterské programy na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v oblastech optiky a nanostruktur. Konkrétním cílem řešeného projektu bylo:

  • zkvalitnění výuky zavedením demonstračních experimentů z oblasti realizace hologramů a optických mikrostruktur formou holografického záznamu přímo v rámci přednášek,
  • zkvalitnění výuky zařazením multimediálních tutoriálů s experimenty v laboratoři ve formě třídimenzionálních počítačových projekcí v oblastech realizace syntetických difraktivních struktur s vlnovodnými efekty, návrhu a realizace subvlnových fotonických struktur, a v oblasti holografických pamětí,
  • prezentace činnosti doktorandů studentům magisterského a bakalářského studia a také případným zájemcům o studium na fakultě v rámci propagace fakulty.

Konkrétními výstupy projektu jsou v souladu s předcházejícím:

  • multimediálně zpracovaná série experimentů z oblasti optiky a nanostruktur s třídimenzionální prezentací pro výuku v rámci stávajících přednášek a dostupná také zde na stránkách skupiny,
  • mobilní experimentální uspořádání pro holografický záznam umožňující demonstrační expozice holografických a fotonických struktur.

Na detailnější popis a prezentaci jednotlivých výstupů můžete přejít pomocí následujících odkazů:

Multimediální prezentace experimentů (3D vizualizace)

Mobilní experimentální zařízení

nebo pomocí menu na levém okraji stránky.