Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ContentExkurze na optická pracoviště

F. Havel

Exkurze na vybraná pracoviště, která se zabývají aplikací optických technologií (výroba optiky, tenké vrstvy, krystaly, strojní vyroba, nejrůznější měření, atd.). Většina pracovišť se nachází v Praze. Pro udělení zápočtu je nutná účast na všech exkurzích.

zimní semestr, 0+4z
details

Exkurze 2017:

Datum Pracoviště   Poznámka     Sraz       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Pracoviště navštívená v minulosti:

Oddělení aplikované optiky FZU
Leštění tenký rovinných vzorků z různých krystalů.
PALS Laserová laboratoř (pulsní laserový systém Asterix)
KFE Laboratoře skupiny optické fyziky
Středisko analýzy funkčních materiálů FZU Napařování tenkých kovových vrstev
Ústav biomatematiky Konfokální mikroskopie
MVČR, holografická labratoř Odhalování padělaných hologramů
CRYTUR, Turnov Pěstování krystalů, výroba scintilačních detektorů
TOPTEC , Turnov (Ústav fyziky plazmatu) Opticko-technologické centrum v Turnově
Výzkumné centrum pro strojírenskou technologii CNC obráběcí stroje
Laboratory Imaging Zpracování a analýza obrazu
Štefánikova hvězdárna Dalekohledy, astronomické přístroje
Nortern Star s. r. o.
výroba DVD
ÚFE Elektronový litograf
RIGAKU , TTS Rentgenová optika, tenké vrstvy
Národní technické muzeum Expozice Interkamera
Měřící laboratoř ZEISS Třísouřadnícové měřící stroje, mikroskopy, apod.
a další ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud má někdo ze studentů zájem, je v rámci přemětu možné před začátkem semestru navrhnout exkurzi na jiné pracoviště.