Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ContentPublications 2008

  1. P. Kwiecien, Aperiodická rigorózní metoda vázaných vln, diplomová práce KFE FJFI ČVUT, 2008 (školitel I. Richter).
  2. J. Fiala, Interakce elektromagnetické vlny se subvlnovými strukturami, diplomová práce KFE FJFI ČVUT, 2008 (školitel I. Richter).
  3. T. Škereň, Quantum nanostructures: theoretical analysis and modeling, diplomová práce KFE FJFI ČVUT, 2008 (školitel I. Richter).