Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ObsahDifraktivní struktury

-----

Přednáška pojednává o různých aspektech návrhu, analýzy, realizace a aplikace difraktivních struktur v širším spektru oblastí. Předmětem je detailní rozbor problematiky difrakčních mřížek, pokročilých holografických technik, záznamových materiálů, návrhu difraktivních a hybridních optických systémů, analýzy subvlnových fotonických struktur a další. Přednáška je určena pro studenty doktorských studijních programů.

letní semestr, 2+0, zk
více informací
 1. Základy formování vlnoploch a vytváření 3D informace pomocí difraktivních struktur - rekapitulace důležitých závěrů z elektrodynamiky, podstata třídimezionálního vnímaní, techniky třídimenzionálního promítání.
 2. Difrakční mřížky - skalární teorie tenkých mřížek, objemová mřížka, Kogelnikova teorie, rigorózní řešení difrakce na mřížce.
 3. Numerické modelování difraktivních struktur - přehled numerických metod, RCWA, FDTD, simulace vybraných difraktivních struktur.
 4. Teorie obecných difraktivních struktur - holografie - obecná geneze difraktivních struktur, holografická generace difraktivních struktur, syntetické difraktivní struktury, generace amplitudového záznamu obrazu, difúzní vlnoplochy, generace intenzitního záznamu obrazu (syntetická stereografie).
 5. Zobrazující difraktivní prvky - obecná metoda trasování paprsků, problematika čistých holografických prvků, problematika hybridních prvků.
 6. Materiály pro realizaci difraktivních struktur - trvalý optický záznam, revezibilní optický záznam, neoptická výroba trvalého záznamu, dot-matrix technologie, elektronová litografie, maticová syntéza pomocí modulátoru, dynamická realizace pomocí SLM.
 7. Metrologie difraktivních struktur - optická mikroskopie (fázový kontrast, Nomarského kontrast, aj.), elektronová mikroskopie, metody skenující sondy (STM, AFM).
 8. Speciální fotonické struktury - základy teorie plazmonických struktur, fotonické krystaly, metamateriály, numerické modelování, příklady.
 9. Aplikace difraktivních struktur - klasické obrazové hologramy, lisované duhové hologramy, prvky pro tvarování laserových svazků, difraktivní prvky pro osvětlovací systémy, další aplikace.

Literatura:

 1. Born M., Wolf E.: Principles of Optics. Pergamon Press, London, 1993 (sixth edition).
 2. Stratton J.A.: Teorie elektromagnetického pole. SNTL, Praha, 1961.
 3. Sedlák B., Stoll I.: Elektřina a magnetismus. Akademia, Karolinum, 1993.
 4. Vrbová M. a kol.: Lasery a moderní technologie. Prometheus, 1994.
 5. Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics. J. Wiley, New York, 1991; český překlad: Základy fotoniky. Matfyzpress, Praha 1995.
 6. Hecht E., Zajac A.: Optics. Addison Wesley, London 1987 (second edition).
 7. Lipson S.G., Lipson H., Tannhauser D.S.: Optical Physics. Cambridge University Press, New York 1995 (third edition).
 8. Peřina J.: Teorie koherence. SNTL, Praha 1974.
 9. Goodman J.W.: Intoduction to Fourier Optics. McGraw-Hill Book Company, New York, 1996 (second edition).
 10. Hutley M.C.: Diffraction gratings. Academic Press, London, 1982.
 11. Collier R.J., Burckhard C.B., Lin L.H.: Optical Holography. Academic Press, New York, 1971.
 12. Fiala P., Richter I.: Fyzikální optika. Skriptum FJFI CVUT, Praha.
 13. Fiala P., Richter I.: Fourierovská optika a optické zpracování signálu. Skriptum FJFI CVUT, Praha 2004.
 14. Shea D.C, Suleski T.J., Kathman A.D., Prather D.W.: Diffractive Optics, design, fabrication, and testing. SPIE Press, Bellingham 2003.
 15. Greisukh G.I., Bobrov S.T., Stepanov S.A.: Optics of Diffrective and Gradient-Index Elements and System. SPIE Press, Bellingham 1997.
 16. Russ: Image processing 1998 .