Optical Research Group

Archiv novinek.
ArchivStátní závěrečné zkoušky

Po kliknutí na příslušné zaměření bakalářského nebo magisterského studia se zobrazí seznam povinných a volitelných státnicových předmětů s odkazy na okruhy otázek.

 

Studium zahájené ve školním roce 2012-13 a 2013-14 (nově akreditované obory):Bakalářské studium:
Magisterské studium:

 

Studium zahájené před školním rokem 2012-13:Bakalářské studium:
Magisterské studium: