Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ObsahGeometrická optika

M. Dvořák (miroslav.dvorak@fjfi.cvut.cz)

Přednáška pojednává o základech geometrické a přístrojové optiky. Zabývá se zobrazováním, terminologií, paraxiálním maticovým popisem, optickými vadami, věnuje se též energetice a kolorimetrii optických svazků (radiometrickým a fotometrickým veličinám), systematicky popisuje nejběžnější optické přístroje z praxe. Součástí přednášky je praktická demonstrace optických přístrojů a exkurze do optických dílen. Ve cvičeních jsou studenty průběžně řešeny aktuální příklady z probírané tématiky.

letní semestr, 3+1, z, zk
více informací

 

Osnova:

 1. Postulační principy geometrické optiky (historický, Fermatův princip, rovnice eikonalu) a příklady na chování geometrické optiky (dvě lámavé i odrazné plochy, atmosférická refrakce)
 2. Ideální zobrazení a projektivní geometrie - konvence znamének, zobrazovací rovnice.
 3. Fyzikální možnosti realizace zobrazení - aberace, realizace refrakcí, reflexí, difrakcí;
 4. Paraxiální zobrazení – refrakčním prvkem, centrovanou soustavou; tenká a tlustá čočka.
 5. Maticový popis paraxiálních optických systémů, pravidlo ABCD, periodické systémy maticově popsané.
 6. Ohraničení paprskových svazků – vstupní a výstupní pupila, plní čočka.
 7. Optické aberace prvků a soustav, aberační funkce, praktická demonstrace optického návrhového programu.
 8. Registrace a metrika světla, lidské oko a jeho vnímání, radiometrické veličiny a jednotky, fotometrické veličiny a jednotky, vnímání a měření barev.
 9. Stavební prvky optických přístrojů, optické materiály, jejich vlastnosti, a charakteristiky optických přístrojů.
 10. Lupa, okulár, mikroskop, osvětlovací soustavy, různé typy mikroskopů, vliv rozlišení;
 11. Teleskopy, kolimátory, fotografický přístroj, astronomické dalekohledy, digitální fotografické přístroje.
 12. Projektory, kinematografie, spektrální přístroje.
 13. Exkurze do optických dílen, demonstrace optických přístrojů.

 

Literatura:

 1. Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics. J.Wiley, New York 1991; český překlad Základy fotoniky, Matfyzpress Praha 1995.
 2. Born M., Wolf E.: Principles of Optics. Pergamon Press, London, 1993 (sixth edition).
 3. Hecht E., Zajac A.: Optics. Addison Wesley, London 1974.
 4. Havelka B.: Geometrická optika I.,II. ČSAV, Praha 1955.
 5. Bumbálek: Základy technické optiky. Skriptum FSI ČVUT, Praha 1990.
 6. Schröder: Technická optika. SNTL Praha 1988.
Soubory ke stažení: