Optical Research Group

Archiv novinek.
ArchivStudentské práce

Na tomto místě naleznete aktuální nabídku témat pro nové studenty se zájmem o práci v naší skupině. Dále je zde uveden seznam studentských prací, které byly v rámci skupiny optické fyziky vypracovány v minulosti (od roku 1977 po současnost), resp. které právě probíhají.

Nabídka nových témat (pro školní rok 2013/2014)

 

Typ práce Obor Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i)
BP (VÚ) FI (ON) Barevná obrazová holografie Ing. M. Škereň, Ph.D.Ing. M. Květoň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Pokročilé optické prvky pro ochranu dokumentů Ing. M. Škereň, Ph.D.Ing. J. Svoboda, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Syntetická holografie v reálném čase pro 3D vizualizaci Ing. M. Škereň, Ph.D.Ing. M. Nývlt
BP (VÚ) FI (LTE, ON) Iterativní optimalizace optických prvků na grafických kartách Ing. M. NývltIng. M. Škereň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Algoritmy pro fázovou rekonstrukci v tomografii Ing. M. NývltIng. M. Škereň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Optimalizace prostorových fázových modulátorů pro použití v holografii Ing. M. NývltIng. M. Škereň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. J. Svoboda, Ph.D.Ing. M. Škereň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Syntetická obrazová holografie Ing. J. Svoboda, Ph.D.Ing. M. Škereň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Mechanická replikace optických mikro a nano struktur Ing. J. Svoboda, Ph.D.Ing. M. Květoň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Vytváření difraktivních struktur pomocí holografické manipulace s nanočásticemi ve fotopolymerizujících záznamových systémech Ing. M. Květoň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Kopírování mikro a nanostruktur pro optiku pomocí galvanoplastiky Ing. M. Květoň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Měření vlastností objemových fázových difraktivních struktur vytvořených v optických záznamových materiálech Ing. M. Květoň, Ph.D.
ON Šum holografických záznamových materiálů prof. Ing. P. Fiala, CSc.Ing. M. Škereň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Usměrnění bílého světla při korekci difraktivními elementy prof. Ing. P. Fiala, CSc.Ing. J. Svoboda, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Vysoce rozlišovací spektrometr prof. Ing. P. Fiala, CSc.Ing. M. Květoň, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Syntetická Lippmannova barevná fotografie prof. Ing. P. Fiala, CSc.Ing. M. Květoň, Ph.D.
BP, VÚ FI (ON) Fyzikální chování vybraných metamateriálů doc. Dr. Ing. I. Richter
BP (VÚ) FI (ON) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
BP, VÚ FI (ON) Rezonanční efekty v plazmonických nanostrukturách pro senzorické aplikace doc. Dr. Ing. I. Richter
BP (VÚ) FI (ON) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter
BP (VÚ) FI (ON) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter
BP (VÚ) FI (ON) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter
BP (VÚ) FI (ON) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter
BP (VÚ) FI (ON) Příprava koloidních roztoků nanočástic ušlechtilých kovů: značky pro biomedicinské aplikace Ing. F. NovotnýRNDr. J. Proška
BP (VÚ) FI (ON) Příprava samonosných monovrstev z plazmonických nanočástic Ing. F. NovotnýRNDr. J. Proška
BP (VÚ) FI (ON) Modelování optických vlastností koloidních roztoků plazmonických nanočástic Ing. F. NovotnýRNDr. J. Proškadoc. Ing. M. Šiňor, Dr.
BP (VÚ) FI (LTE, ON) Příprava mikro- a nanostrukturovaných terčů pro experimenty s ultrakrátkými intenzivními laserovými pulzy RNDr. J. ProškaIng. L. ŠtolcováIng. O. Klimo, Ph.D.
BP (VÚ) FI (ON) Metalodielektrické nanostruktury pro fotoniku a plazmoniku RNDr. J. Proškadoc. Dr. Ing. I. RichterIng. L. Štolcová
BP (VÚ) FI (ON) Povrchově modifikované nanočástice pro senzoriku a diagnostiku v biomedicíně RNDr. J. ProškaIng. F. NovotnýIng. L. Štolcová, Dr. Z. Hodný (ÚMG AVČR), doc. M. Procházka (MFF UK)
BP (VÚ) FI (ON) Příprava metalodielektrických nanomateriálů pro senzory na principu SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) RNDr. J. ProškaIng. L. ŠtolcováIng. F. Novotný, doc. M. Procházka (MFF UK)
BP (VÚ) FI (ON) Příprava periodických polí subvlnových apertur v ultratenkých zlatých a stříbrných fóliích RNDr. J. Proška, Ing. A.Kromka, Ph.D. (FZÚ AV ČR),Ing. L. Štolcová
BP (VÚ) FI (ON) Příprava substrátů pro SERS pomocí samouspořádání částic na strukturovaných podložkách Ing. L. ŠtolcováRNDr. J. Proška, doc. M. Procházka (MFF UK)

 Seznam všech témat studentských prací vypsaných na KFE .

Běžící studentské práce

 • Vlnovodné difraktivní struktury (Martin Possolt, dizertační práce, 2011 - , školitel Marek Škereň)
 • Návrh a realizace substrátů pro spektroskopii založenou na SERS (Lucie Štolcová, dizertační práce, 2011 - , školitel Ivan Richter)
 • Fotopolymerní záznamové materiály (Jiří Dědič, dizertační práce, 2010 - , školitel Pavel Fiala)
 • Neparaxiální gaussovské svazky (Michal Ďurák, dizertační práce, 2010 - , školitel Pavel Fiala)
 • Optické mikromanipulace (Martin Nývlt, dizertační práce, 2009 - , školitel Pavel Fiala)
 • Analýza a modelování subvlnových struktur pomocí fourierovských modálních metod (Pavel Kwiecien, dizertační práce, 2008 - , školitel Ivan Richter)
 • Analýza, modelování a návrh plazmonických nanostruktur (Jan Fiala, dizertační práce, 2008 - , školitel Ivan Richter)
 • Metal particle nanostructures: Synthesis and Applications (Filip Novotný, dizertační práce, 2007 - , školitel Pavel Fiala)
 • Analýza a návrh zobrazovacích difraktivních hybridních soustav (Jaroslav Hopp, dizertační práce, 2006 - , školitel Pavel Fiala)
 • Interakce elektromagnetického pole s částicemi s velikostí srovnatelnou s vlnovou délkou záření (Pavel Hartman, výzkumný úkol, říjen 2011 - září 2012, školitel Marek Škereň)
 • Realizace mikro a nanostruktur pomocí elektronové a laserové litografie (Jan Paták, bakalářská práce, říjen 2011 - červenec 2012, školitel Marek Škereň)
 • Barevná obrazová holografie (Zuzana Chlebounová, bakalářská práce, říjen 2011 - červenec 2012, školitel Marek Škereň)
 • Aplikace techniky fázového kontrastu pro optické mikromanipulace (Lenka Doubravová, diplomová práce, březen 2011 - květen 2012, školitel Marek Škereň)
 • Výzkum fotopolymerního záznamového materiálu s epoxidovou matricí pro optickou holografii (Ivona Simová, diplomová práce, říjen 2011 - květen 2012, školitel Milan Květoň)
 • Realizace fotonických krystalů ve fotorezistových záznamových materiálech (Jaroslav Zeman, výzkumný úkol, říjen 2011 - září 2012, školitel Milan Květoň)
 • Optimalizace syntézy plazmonických nanočástic nekulových tvarů a studium řízené agregace v roztoku pomocí analýzy plazmonových pásů (Filip Havel, výzkumný úkol, říjen 2010 - září 2012, školitel Filip Novotný)
 • Periodické opálové struktury: analýza, modelování a realizace (Petr Vojtíšek, diplomová práce, říjen 2011 – červen 2012, školitel Ivan Richter)
 • Analýza a návrh magnetofotonických nanostruktur (Martin Vaněk, diplomová práce, říjen 2011 – červen 2013, školitel Ivan Richter)
 • Metody výroby dielektricko-kovových tenkých multivrstev (Tomáš Zikmund, výzkumný úkol, říjen 2011 – září 2012, školitel Jan Fiala)
 • Metody hraničních prvků a jejich aplikace na modelování fotonických a plazmonických struktur (Nikita Belov, výzkumný úkol, říjen 2011 – září 2012, školitel Ivan Richter)
 • Přímé a inverzní opálové struktury a fotonické krystaly (Anna Kálosi, výzkumný úkol, říjen 2011 –  září 2012, školitel Ivan Richter)
 • Optické vlastnosti kvantových nanostruktur (Petr Obšil, výzkumný úkol, říjen 2011 –  září 2012, školitel Ivan Richter)
 • Analýza a modelování pokročilých plazmonických struktur (Jiří Slabý, výzkumný úkol, říjen 2011 –  září 2012, školitel Ivan Richter)

 Ukončené studentské práce

2011
 • Constuction of Sythetic Holograms: Synthetis in Eye Pupil Plane (Jakub Svoboda, dizertační práce, 2004 - 2011, školitel Pavel Fiala)
 • Návrh, optimalizace a realizace počítačem generovaných hologramů (Daniela Černá, diplomová práce, říjen 2010 - květen 2011, školitel Marek Škereň)
 • Difraktivní prvky pro ochranu dokumentů (Martin Possolt, diplomová práce, říjen 2010 - květen 2011, školitel Marek Škereň)
 • Optické mikromanipulace (Pavel Hartman, bakalářská práce, říjen 2009 - červenec 2011, školitel Marek Škereň)
 • Vytváření mikro- a nanostruktur pomocí AFM mikroskopie (Petr Obšil, bakalářská práce, říjen 2010 - červenec 2011, školitel Marek Škereň)
 • Rezistový reliéfní záznamový materiál (Jaroslav Zeman, bakalářská práce, říjen 2010 - červenec 2011, školitel Milan Květoň)
 • Návrh a výroba dielektrických a kovových tenkých vrstev (Tomáš Zikmund, bakalářská práce, říjen 2010 – září 2011, školitel Michal Bodnár)
 • Příprava nano-strukturovaných vrstev nanášením zlatých částic z koloidního roztoku a studium jejich optických vlastností (Milan Burda, bakalářská práce, říjen 2009 - září 2011, školitel Filip Novotný)
 • Analýza a simulace vybraných struktur se záporným indexem lomu (Hana Pažoutová, diplomová práce, říjen 2010 – červen 2011, školitel Ivan Richter)
 • Metody momentů pro modelování fotonických struktur (Nikita Belov, bakalářská práce, říjen 2010 – září 2011, školitel Ivan Richter)
 • Fyzika, modelování a realizace opálových struktur (Anna Kálosi, bakalářská práce, říjen 2010 – září 2011, školitel Ivan Richter)
 • Plazmonické struktury a jejich vlastnosti (Jiří Slabý, bakalářská práce, říjen 2010 – září 2011, školitel Ivan Richter)
 • Elektrická a optická charakterizace vrstev kovových nanočástic nanesených na polovodičové substráty (Martin Koštejn, diplomová práce, říjen 2010 - květen 2011, školitel J. Zavadil)
2010
 • Fotopolymerní záznamové materiály pro optickou holografii (Ivona Simová, bakalářská práce, říjen 2009 - červenec 2010, školitel Milan Květoň)
 • Příprava nanočástic v tenkovrstvých strukturách a studium jejich optických vlastností (Jiří Janda, bakalářská práce, říjen 2008 - září 2010, školitel Filip Novotný)
 • Příprava plazmonických zlatých nanočástic ve vodném prostředí a studium lokalizovaného povrchového plazmonu v závislosti na změně solvatačního obalu (Filip Havel, bakalářská práce, říjen 2009 - září 2010, školitel Filip Novotný)
 • GUI pro práci s naměřenými daty ze skenovacího elektronového mikroskopu JSM-7500f (Pavel Novotný, výzkumný úkol, říjen 2009 - červenec 2010, školitel Filip Novotný)
 • Šíření a interakce elektromagnetického pole ve fotonických strukturách (Dalibor Javůrek, diplomová práce, říjen 2009 – červen 2010, školitel Ivan Richter)
 • Fotonické struktury s magnetooptickými efekty (Martin Vaněk,bakalářská práce, říjen 2009 – září 2010, školitel Ivan Richter)
 • Metoda (k.p) pro modelování kvantových nanostruktur (Petr Vojtíšek, bakalářská práce, říjen 2009 – září 2010, školitel Ivan Richter)
 • Head-up displeje (Michal Ďurák, diplomová práce, 2010, školitel Pavel Fiala)
 • Holografické paměti (Jiří Dědič, diplomová práce, 2010, školitel Pavel Fiala)
 • Neparaxiální gaussovské svazky (Jan Pilař, bakalářská práce, 2010, školitel Pavel Fiala)
2009
 • Holografická optická pinzeta (Martin Nývlt, diplomová práce, říjen 2008 - květen 2009, školitel Marek Škereň)
 • Difrakce na difrakční mřížce - modelování a optimalizace realizace reliéfních mřížek pomocí laserové litografie (Daniela Černá, bakalářská práce, říjen 2008 - červenec 2009, školitel Marek Škereň)
 • Syntetická difraktivní struktury pro ochranu dokumentů (Martin Possolt, bakalářská práce, říjen 2008 - červenec 2009, školitel Marek Škereň)
 • Aplikace holografické optické pinzety v biologii (Lenka Doubravová, bakalářská práce, říjen 2008 - červenec 2009, školitel Marek Škereň)
 • Příprava, charakterizace a studium bakteriocidních účinků vybraných kovových nanostruktur (Jan Berger, bakalářská práce, říjen 2008 - červenec 2009, školitel Anton Fojtík)
 • Studium nanovrstev kovových nanočástic Cu připravených elektroforézou na polovodičích (Martin Koštejn, bakalářská práce, říjen 2008 - červenec 2009, školitel Anton Fojtík)
 • Příprava planárních kovových periodických nanostruktur Au a Ag pomocí molekulární litografie (Jiří Švarc, bakalářská práce, říjen 2008 - červenec 2009, školitel Anton Fojtík)
 • Interakce elektromagnetického pole s rezonančními strukturami ve fotonických krystalech (Lukáš Kučera, diplomová práce, říjen 2008 – červen 2009, školitel Ivan Richter)
 • Dielektrické a kovové fotonické krystaly a mikrostruktury (Lucie Štolcová, bakalářská práce, říjen 2008 – září 2009, školitel Ing. Ivan Richter)
2008
 • Acrylamide Based Photopolymer for Optickal Holography (Milan Květoň, dizertační práce, 2001 - 2008, školitel Pavel Fiala)
 • Synthesis of three-dimensional full-color images using the optical diffractive structures (David Najdek, dizertační práce, 2001 - 2008, školitel Pavel Fiala)
 • Kvantové nanostruktury: teoretická analýza a modelování (Tomáš Škereň, diplomová práce, říjen 2007 – červen 2008, školitel Ivan Richter) 
 • Aperiodická rigorózní metoda vázaných vln (Pavel Kwiecien, diplomová práce, říjen 2006 – únor 2008, školitel Ivan Richter)
 • Interakce elektromagnetické vlny se subvlnovými strukturami (Jan Fiala, diplomová práce, říjen 2006 – únor 2008, školitel Ivan Richter)
 • Pokročilé materiály a struktury pro fotoniku (Hana Pažoutová, bakalářská práce, říjen 2007 – září 2008, školitel Ivan Richter)
 • Analýza a modelování manipulací mikročástic optickou pinzetou (Marek Mikuláštík, diplomová práce, 2008, školitel Pavel Fiala)
2007
 • Nanostruktury v tenkých vrstvách pro fotoniku a katalýzu (Štěpán Svoboda, bakalářská práce, říjen 2006 - červenec 2007, školitel Anton Fojtík)
 • Modelování a analýza kvantových teček (Barbora Motlová – Špačková, diplomová práce, říjen 2005 – únor 2007, školitel Ivan Richter)
 • Modelování struktur na bázi fotonických krystalů (Adam Haiduk, diplomová práce, říjen 2005 – únor 2007, školitel Ivan Richter)
 • Opálové fotonické krystaly a struktury (Dalibor Javůrek, bakalářská práce, říjen 2006 – září 2007, školitel Ivan Richter)
 • Holografické paměti (Jiří Dědič, bakalářská práce, 2007, školitel Pavel Fiala)
 • Head-up displeje (Michal Ďurák, bakalářská práce, 2007, školitel Pavel Fiala)
2006
 • Computer Generated Difractive Stuctures (Marek Škereň, dizertační práce, 2000 - 2006, školitel Pavel Fiala)
 • Syntetické difraktivní elementy pro tvarování svazku (Ondřej Komenda, diplomová práce, říjen 2004 - leden 2006, školitel Marek Škereň)
 • Analýza a návrh zobrazovacích difraktivních hybridních soustav (Jaroslav Hopp, diplomová práce, 2006, školitel Pavel Fiala)
2005
 • Fraktálové difraktivní struktury: analýza a návrh (Aleš Jandík, diplomová práce, říjen 2004 – červen 2005, školitel Ivan Richter)
 • Modelování fotonických mikrostruktur (Pavel Krejča, výzkumný úkol, říjen 2004 – září 2005, školitel Ivan Richter)
 • Modelování dynamických fotorefraktivních difraktivních struktur (Zdeněk Janský, výzkumný úkol, říjen 2004 – září 2005, školitel Ivan Richter) 
2004
 • Modelování dvojrozměrných fotonických krystalů (Miroslav Novák, diplomová práce, říjen 2002 – únor 2004, školitel Ivan Richter)
2003
 • Vlnovodné optické difraktivní struktury (Václav Němeček, diplomová práce, říjen 2002 – červen 2003, školitel Ivan Richter)
 • Analýza vysokofrekvenčních difrakčních mřížek metodou efektivního prostředí (Jan Kašpar, diplomová práce, říjen 2001 – únor 2003, školitel Ivan Richter)
 • Holografické paměti (Michal Trnavský, diplomová práce, 2003, školitel Pavel Fiala)
2002
 • Rigorózní analýza optických difrakčních mřížek (Petr Honsa, diplomová práce, říjen 2000 – únor 2002, školitel Ivan Richter
 • Počítačová syntéza optických difraktivních struktur (Filip Drsek, rešeršní práce, leden 2002 - červen 2002, školitel Marek Škereň)
2001
 • Analýza, návrh a realizace opticky variabilních difraktivních struktur – kinegramů (David Najdek, diplomová práce, 2001, školitel Pavel Fiala)
 • Modelování a realizace optických difrakčních mřížek ve fotopolymerním záznamovém prostředí (Milan Květoň, diplomová práce, 2001, školitel Pavel Fiala)
 • Optický analogový korelační procesor (Radek Baše, diplomová práce, 2001, školitel Pavel Fiala)
2000
 • Počítačová syntéza optických difraktivních struktur a elementů (Marek Škereň, diplomová práce, říjen 1999 - červen 2000, školitel Ivan Richter)
 • Použití speckle interferometrie pro studium vibrací strojních součástí (Michaela Kozlová, diplomová práce, 2000, školitel Pavel Fiala)
1999
 • Syntetické reliéfní mřížky (Zbyněk Ryzí, dizertační práce, 1993 - 1999, školitel Pavel Fiala)
1995
 • Vlnovodné difrakční struktury (M. Poláček, diplomová práce, 1995, školitel Pavel Fiala)
 • Holografické optické elementy (J. Rabas, bakalářská práce, 1995, školitel Pavel Fiala)
1993
 • Syntetické reliéfní mřížky (Zbyněk Ryzí, diplomová práce, 1993, školitel Pavel Fiala)
1991
 • Optické holografické struktury s korigovanou barevnou vadou (B. Bajgarová, diplomová práce, 1991, školitel Pavel Fiala)
1989
 • Syntetické holografické elementy (R. Houha, diplomová práce, 1989, školitel Pavel Fiala)
 • Holografická optická soustava (A. Gabrowski, diplomová práce, 1989, školitel Pavel Fiala)
1988
 • Šum holografických optických prvků (M. Blažek, diplomová práce, 1988, školitel Pavel Fiala)
1984
 • Optická syntéza holografických struktur z dvojrozměrných předloh (M. Horák, diplomová práce, 1984, školitel Pavel Fiala)
1982
 • Holografické optické elementy (P. Černohubý, diplomová práce, 1982, školitel Pavel Fiala)
 • Interakce elmg. pole s objemovými difrakčními strukturami (T. Jerie, diplomová práce, 1982, školitel Pavel Fiala)
1980
 • Interakce světla s objemovými difrakčními strukturami (Z. Zelinger, diplomová práce, 1980, školitel Pavel Fiala)
1979
 • Prostorová transformace laserového svazku (V. Dušek, diplomová práce, 1979, školitel Pavel Fiala)
1977
 • Generace II. harmonické Nd-laseru pro účely holografické interferometrie (J. Dragula, diplomová práce, 1977, školitel Pavel Fiala)