Optical Research Group

Archiv novinek.
ArchivO nás

Naše skupina optické fyziky funguje již řadu let v rámci Katedry fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Sídlo skupiny se nacházi v areálu Praha-Troja ve druhém patře budovy L. Skupina v současnosti sestáva ze 6 pracovníků, 8 doktorandů a řady studentů. Náš výzkum zabírá široké pole v oblasti optické fyziky od klasické holografie, difraktivních struktur, syntetických hologramů přes fotonické mikro a nanostruktury, vlnovodné struktury, fotonické krystaly, subvlnové struktury, optické zpracování informací až k výrobě a aplikaci nanostruktur a nanočástic. Více o naší činnosti najdete v záložce Výzkum/Výzkumná témata.

Jako součást Katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT rovněž zajišťujeme výuku v magisterských zaměřeních optická fyzika a fyzika nanostruktur a v bakalářském zaměření fyzikální elektronika. Podrobnosti o studijních programech, vyučovaných předmětech, rozvrhu výuky a dalších naleznete v záložce Studium.

Historie skupiny sahá do poloviny sedmdesátych let, kdy se problematikou holografie začal na katedře fyzikální elektroniky zabývat Prof. Pavel Fiala. Za víc než 30 let existence prošla skupinou celá řada studentů a bylo řešeno široké spektrum různých problému souvisejících s difraktivní optikou. Historický přehled studentů a studentských prací naleznete na těchto stránkách v záložce Studium/Studentské práce.

Kromě holografických laboratoří a laboratoří difraktivní a nelineární optiky provozujeme také laboratoř částicových nanostruktur, základní chemické a měřící laboratoře a také specializované laboratoře jako laboratoř laserové litografie, laboratoř elektronové mikroskopie a litografie, laboratoř replikace difraktivních struktur a další. Přehled laboratoří a laboratorního vybavení lze nalézt v záložce Výzkum/Laboratoře.