Optical Research Group

Archiv novinek.
ArchivLaboratoře a zařízení

Skupina optické fyziky provozuje řadu laboratoří o celkové ploše přes 300 m2. Kromě několika klasických optických laboratoří vybavených optickými stoly, lasery a příslušnými optickými komponentami se jedná zejména o laboratoře pro laserovou a elektronovou litografii, chemické laboratoře pro vývoj, výrobu a zpracování záznamových materiálů, metrologické laboratoře, laboratoře pro optické praktikum a další. Systém laboratoří obsahuje ucelenou technologii pro realizaci difraktivních struktur s vysokým rozlišením od jejich návrhu až po finální replikaci.

 

Optické laboratoře

Optická laboratoř

 • celkem 4 plně vybavené optické laboratoře
 • záznam klasických obrazových hologramů
 • záznam různých typů difraktivních struktur v intereferenčním schematu
 • experimentální činnost v oblasti holografie a difraktivní optiky

 

Laboratoř laserové litografie

Laboratoř laserové litografie
 • přímý zápis obecných mikrostruktur s vysokým rozlišením pomocí laserové litografie
 • zápis syntetických a počítačem generovaných hologramů různých typů
 • 2 počítačem řízené laserové litografy vlastní konstrukce
 • počítačem řízený zapisovač pro záznam obrazových hologramů ze systému prostorových pohledů

 

Laboratoř elektronové mikroskopie a litografie

Laboratoř elektronové mikroskopie a litografie
 • metrologie širokého spektra vzorků pomocí skenovací elektronové mikroskopie
 • počítačem řízený přímý zápis mikrostruktur s vysokým rozlišením pomocí elektronové litografie

 

Laboratoř nanostruktur

Optické laboratoře
 • příprava částicových nanstruktur pomocí různých technik
 • analýza nanostruktur

 

Fotochemická laboratoř a laboratoř přípravy záznamových materiálů

Chemická laboratoř
 • příprava záznamových materiálů na bázi halogenostříbrných emulzí, fotopolymerů, atd.
 • výzkum a příprava nových záznamových materiálů a materiálů modifikovaných pro experimentální potřeby skupiny
 • polev komerčních i vlastnoručně připravených materiálů na skleněné desky různých formátů
 • součástí je chemická laboratoř pro přípravu materiálů a čisté prostory pro polev desek

 

Laboratoř zpracování záznamových materiálů

Laboratoř zpracování záznamových materiálů
 • chemické zpracovávání všech používaných záznamových materiálů
 • vybavení pro vyvolání formátů desek až 30x40 cm
 • další standardní zařízení typické pro fotokomory s úpravou pro zpracování širokého spektra holografických záznamových materiálů

 

 

Laboratoř replikace reliéfních mikrostruktur

Laboratoř replikace mikrostruktur
 • technologie replikace reliéfních difraktivních struktur
 • realizace velkoplošných prvků pomocí lisování do různých materiálů
 • pokovování a galvanické kopírování mikroreliéfů

 

Měřící laboratoř

Měřící laboratoř
 • pozorování a proměřování vyrobených difraktivních struktur
 • využití širokého spektra měřících technik - různé formy optické mikroskopie a SPM

 

Laboratoř vakuového napařování

Laboratoř vakuového napařování
 • výroba tenkých vrstev pomocí vakuového napařování a naprašování
 • možnost napařování velkých formátů
 • možnost napařování pomocí ohmického ohřevu a elektronového paprsku
 • metrologie napařených vrstev

 

Laboratoř nelineární optiky

Optické laboratoře
 • experimenty v oblasti nelineární optiky
 • zkoumání vlastností fotorefraktivních materiálů

 

Laboratoře pro praktikum

Laboratoře optického praktika
 • 4 laboratoře pro výuku studentů bakalářského a magisterského studia (základní a pokročilé praktikum z optiky)
 • laboratoře slouží také pro realizace experimentálních částí studentských prací
 • vybavení širokým spektrem komponent (optické stoly pro holografii, lasery, optomechanické a optické prvky, optická refraktometrie, spektroskopie, mikroskopie, interferometrie,OTDR, chemie pro zpracování záznamových materiálů, atd.)