Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ObsahZákladní praktikum z optiky

A. Jančárek (alexandr.jancarek@fjfi.cvut.cz)
Praktikum rozvíjí praktické experimentální dovednosti a zkušenosti ve vybraných oblastech optiky a optoelektroniky. Je vyžadováno vypracování protokolů z měření.
letní semestr, 0+4, kz
více informací

 

Rozpis úloh pro letní semestr 2017/2018 - úterý 12:30, Troja L009, L016-L020

Skupina  20.2.  27.2.  6.3.  13.3.  20.3.  27.3.  3.4.  10.4.  17.4.  24.4.

A

Pavel Čech

Jaroslav Švec

společné 1   9   7/8* 6 5 3 2

B

Martin Čičala

Zdeněk Garčic

společné 2 1   9   7/8* 6 5 3

C

Jan Olšan

Filip Vitha

společné 3 2 1   9   7/8* 6 5

D

Jan Batysta

Abdellah El Younsi

společné  5  3  2  1    9    7/8*  6

E

Dominika Jochcová

Jiří Šišma

společné  6  5  3  2 1    9    7/8*
 F

Milan Jandera

Matyáš Příbaň

společné  7/8*  6  5  3  2  1    9  
 G

Roberta Bimbová

Denisa Štěpánková

společné    7/8*  6  5  3 2  1   9
 H

Tereza Fleková

Tamara Jamborová

 společné  9    7/8*  6  5  3  2  1  
 I

Vojtěch Fišer

Martin Šach

společné    9    7/8*  6  5  3  2  1

*Poznámka:úlohy č. 7 a č. 8 jsou spojeny, proto si obě nastudujte

 

Pravidla praktik:

  • Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici v dolní části webové stránky.

  • Student musí absolvovat všechny úlohy. Maximálně jednu úlohu je možné měřit v náhradním termínu po dohodě s vyučujícím.

  • Protokoly se vypracovávají na základě pokynů uvedených v návodu. Protokol obsahuje hlavičku podle jednoho ze vzorů .tex, .lyx, .tex(ConText), .odt, .pdf, .doc. Protokoly se zasílají emailem ve formátu pdf (neuzamčeném) přímo vyučujícímu dané úlohy (viz. tabulka). Protokol je považován za odevzdaný po potvrzení příjmu vyučujícím. Protokoly se zasílají do 7 dnů od provedení měření. Stačí odevzdat jeden protokol za skupinu, v hlavičce se uvede jméno autora protokolu a seznam členů skupiny, kteří měření provedli.

  • K měření je nutná příprava studentů na základě uvedených návodů, kterou posoudí vyučující. Každý student je hodnocen za připravenost a aktivitu na měření známkou A-F. V případě nedostatečné připravenosti (hodnocení F) bude student z úlohy vyloučen. Opakovat měření je možné pouze jednou za semestr.

  • Každý protokol je hodnocen známkou A-F. V případě hodnocení F je nutné protokol přepracovat, výsledná známka je potom průměrem nového hodnocení a F. Podmínkou zápočtu je odevzdání všech protokolů s finálním hodnocením A-E.

  • Celkové hodnocení je váženým průměrem hodnocení jednotlivých úloh (protokolů a připravenosti v poměru 80/20).

  • Měření probíhá v prostorách optického praktika v Troji pod dohledem vyučujících podle následující tabulky:

Seznam úloh:

Úloha Název učebna, vyučující
1 Polarizace světelného záření L018, Ing. Tomáš Zikmund
2 Difrakce světelného záření L018, Ing. Filip Grepl
3 Interferometry a vlastnosti laserového záření L016, Ing. Michal Nevrkla, Ph.D. /
Ing. Alexandr Jančárek, CSc
4 Holografie L019, --------------------------------------------------
5 Měření indexu lomu některých látek L016, Bc. Radka Havlíková
6 Zdroje optického záření a jejich vlastnosti L018, Ing. Filip Havel
7 Disperze v optických vláknech L016, Ing. Martin Vaněk
8 Vlastnosti optických vláken L016, Ing. Martin Vaněk
9 Detekce optického záření L018, Ing. Milan Burda

 

Výsledky - letní semestr 2017/2018

Skupina \ Úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hodnocení
Prot. Měř. Prot. Měř. Prot. Měř. Prot. Měř. Prot. Měř. Prot. Měř. Prot. Měř. Prot. Měř. Prot. Měř.
A                                        
                     
B                                        
                     
C                                        
                     
D                                        
                     
E                                        
                     
F                                      
                   
G  
                                 
                   
H                                      
                   
I  
                                 
                     

Poté co je uvedené finální hodnocení ve sloupci vpravo, je možné udělit zápočet. Zápočty uděluje A. Jančárek.

Případné dotazy zašlete prosím emailem na adresu alexandr.jancarek@fjfi.cvut.cz.