Optical Research Group

Archiv novinek.
Archiv

ObsahOptické zpracování signálů

P. Kwiecien, I. Richter
Přednáška pojednává o základech fourierovské optiky a optického zpracování informace. Zabývá se použitím fourierovského formalizmu v optice a zmiňuje i další optické transformace. Šíření a difrakci svetla popisuje v pojetí fourierovské optiky s využitím impulzní odezvy, přenosové funkce a teorie tenkého transparentu. Důkadně diskutuje zobrazující systémy pracující s koherentním i nekoherentním světlem. V rámci záznamu a modulace optické informace je zvláštní pozornost věnována, kromě tradičních fotografických filmů, zejména holografii, prostorovým modulátorum a difraktivním strukturám. Jsou studovány optické paměti a systémy pro rozpoznávání obrazu na optické bázi. Přednáška se dále zabývá optickým zpracováním analogové, diskrétní a logické informace.
zimní semestr, 3+0, z, zk
více informací

 

Obsah přednášky

 1. Úvod - motivace, ukázky aplikací optických procesorů.

 2. Fourierova transformace - definice, základní vztahy a vlastnosti.

 3. Diskrétní signály - vzorkování, vzorkovací teorém, diskrétní transformace.

 4. Lineární optické systémy - lineární přenosové systémy, prostorová invariance, impulzní odezva, přenosová funkce.

 5. Úvod do skalární teorie difrakce - Fresnel-Kirchhoffova teorie, Fourierovský přístup, Fresnelovo a Fraunhoferovo přiblížení.

 6. Kvadratický korektor - přenos optického signálu kvadratickým korektorem, optická realizace Fourierovy transformace.

 7. Zobrazující systémy - koherentní difrakčně limitované systémy, koherentní přenosová funkce a impulzní odezva.

 8. Nekoherentní difrakčně limitované soustavy - optická přenosová funkce a nekoherentní impulzní odezva, vztah ke koherentnímu přenosu.

 9. Aberačně limitované systémy - vliv aberací na přenosové charakteristiky, rozlišovací limit zobrazovacích systémů.

 10. Difraktivní struktury - tenká mřížka, objemová mřížka, syntetické difraktivní struktury.

 11. Záznam a modulace optické informace - záznamové materiály, řízené prostorové modulátory, modulace difraktivní strukturou.

 12. Optická holografie - základy holografie, transmisní a reflexní hologramy.

 13. Zpracování analogové optické informace - analogové optické procesory, optická realizace korelace, rozpoznávání pomocí optických korelátorů.

 14. Zpracování diskrétní informace - optické násobení vektorů a matic.

 15. Optické zpracování logické informace - optická realizace logických operací, různé typy logik, optické neuronové sítě.

 

Podmínky získání zápočtu

2 x úspěšný test (v průběhu a na konci semestru).

 

Doporučená zaměření v magisterském studiu

ON 2. ročník, LTE 2. ročník

 

Umístění v rozvrhu v zimním semestru 2016-2017:

Úterý - Troja, učebna L244 - 3 hod. (13.30-15.10 + 15.30-16.20)